سنجش رضایت مشتریان
نام مشتری*
این فیلد الزامی است.
پروژه*
این فیلد الزامی است.
شماره تماس*
این فیلد الزامی است.
محصول مورد استفاده
این فیلد الزامی است.
کارشناس فروش مربوطه
این فیلد الزامی است.
موضوع میزان رضایتمندی
تحویل به موقع محصولات
Invalid Input
کیفیت محصولات
Invalid Input
پاسخگویی و سهولت ارتباط با شرکت
Invalid Input
نحوه برخورد پرسنل فروش
Invalid Input
رضایت از محصول در برابر انتخاب های مشابه
Invalid Input
قیمت گذاری محصولات نسبت به کیفیت محصولات پشتیبانی و خدمات
Invalid Input
دسترسی به اطلاعات (کاتالوگ محصولات ، برگه فنی محصولات و ...)
Invalid Input
میزان تمایل به خرید مجدد محصولات
Invalid Input
میزان تمایل معرفی شرکت به مشتریان دیگر
Invalid Input
خواهشمند است در راستای ارتقاء سطح خدمات رسانی پیشنهادات و انتقادات احتمالی خود را مرقوم فرمایید
این فیلد الزامی است.
کد رمزگذاری کد رمزگذاری

این فیلد الزامی است.