اخبار

تیزر تلویزیون

 

® تیزر معرفی شرکت سانا عایق جهت پخش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

تیزر نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات 98

 

® حضور گروه صنعتی سانا عایق در نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی - تهران 1398

 

تیزر نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98

 

® حضور گروه صنعتی سانا عایق در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان - تهران 1398

 

تیزر ساختمان های مارک دار 98

 

® تیزر معرفی شرکت سانا عایق در ساختمان های مارک دار 

ساخت مدرسه توسط گروه صنعتی سانا عایق 1397

 

® ساخت مدرسه توسط گروه صنعتی سانا عایق 1397

سانامه 1396

 

خبرنامه داخلی گروه صنعتی سانا عایق ویژه بهار 1396