Menu
مشاور آنلاین

ملزومات نصب

در سیستم کانال کشی علاوه بر کانال های چهارگوش و اتصالات آنها, به منظور تکمیل و بهبود عملکرد سیستم از پروفیل های مربوطه, دریچه های تنظیم هوا, دمپرها و ... نیز استفاهده می شود.

ملزومات نصب

در سیستم کانال کشی علاوه بر کانال های چهارگوش و اتصالات آنها, به منظور تکمیل و بهبود عملکرد سیستم از پروفیل های مربوطه, دریچه های تنظیم هوا, دمپرها و ... نیز استفاهده می شود.

ملزومات نصب